Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student Cừu Cục CưngOther/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 48 Deviations 136 Comments 2,885 Pageviews
×

Newest Deviations

[PNG] Yu Seong - BIGFLO by cuuconlonton [PNG] Yu Seong - BIGFLO :iconcuuconlonton:cuuconlonton 3 0 PSD #4 Myung Soo (INFINITE) Shara Shara concept by cuuconlonton PSD #4 Myung Soo (INFINITE) Shara Shara concept :iconcuuconlonton:cuuconlonton 0 0 [KNB] The Only One Who Can Beat Me Is Me by cuuconlonton [KNB] The Only One Who Can Beat Me Is Me :iconcuuconlonton:cuuconlonton 1 2 Ciel-Cosplay by cuuconlonton Ciel-Cosplay :iconcuuconlonton:cuuconlonton 0 0 [Wallpaper] J-Hope by cuuconlonton [Wallpaper] J-Hope :iconcuuconlonton:cuuconlonton 3 0 [Cover Zing] Wolf by cuuconlonton [Cover Zing] Wolf :iconcuuconlonton:cuuconlonton 3 18 PNG Yoseob 01 by cuuconlonton PNG Yoseob 01 :iconcuuconlonton:cuuconlonton 25 2 Cover Facebook for YOSEOBVN by cuuconlonton Cover Facebook for YOSEOBVN :iconcuuconlonton:cuuconlonton 2 14 [SIGN] Kris - Say Something by cuuconlonton [SIGN] Kris - Say Something :iconcuuconlonton:cuuconlonton 7 6 [PHOTOPACK] 131222 SungJae =(( by cuuconlonton [PHOTOPACK] 131222 SungJae =(( :iconcuuconlonton:cuuconlonton 4 2 Cover Zing ~ by cuuconlonton Cover Zing ~ :iconcuuconlonton:cuuconlonton 2 0 [Cover] When will I forget you ? by cuuconlonton [Cover] When will I forget you ? :iconcuuconlonton:cuuconlonton 3 0 PSD #3 by cuuconlonton PSD #3 :iconcuuconlonton:cuuconlonton 5 3 [PNG] Baro - B1A4 by cuuconlonton [PNG] Baro - B1A4 :iconcuuconlonton:cuuconlonton 2 0 [PHOTOPACK-SCANS] VIXX - HYDE by cuuconlonton [PHOTOPACK-SCANS] VIXX - HYDE :iconcuuconlonton:cuuconlonton 10 0 [PNG] Mah Ulzzang ~ by cuuconlonton [PNG] Mah Ulzzang ~ :iconcuuconlonton:cuuconlonton 5 0
New ~

Groups

Activity


- Mấy tháng giời êm bỏ bê cái DA này rồi :| (Blank Stare)  Cứ tưởng k ai quan tâm đến cái DA nghèo nay chứ :o (Eek) 
Thôi thì em quay về đây a~ = ))))
- Kì này quay về e sẽ ít tung art lại, ném psd, photopack với PNG nhiều hơn Meow :3 
  + Zing của em <3
[Blinkie] Sheep belong to Na by namiznmy

111 by cuuconlonton

Cục cưng em đó mấy chụy : )) *Free Icon/Emote* Pusheen (So exciting!) deviantID

cuuconlonton's Profile Picture
cuuconlonton
Cừu Cục Cưng
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
viết gì bây giờ? =]]]]

Comments


Add a Comment:
 
:iconbulucky:
BuLucky Featured By Owner May 20, 2014  Student Interface Designer
watch back, please
Thanks
Reply
:iconhelenhampy:
HelenHampy Featured By Owner May 7, 2014
watch back :)
Reply
:iconcuuconlonton:
cuuconlonton Featured By Owner May 13, 2014  Student Interface Designer
ok :d
Reply
:iconminakitty-hwang:
MinaKitty-Hwang Featured By Owner Apr 9, 2014  Student
H h em n :v
Reply
:iconcuuconlonton:
cuuconlonton Featured By Owner Apr 9, 2014  Student Interface Designer
ô tê : )) để ss watch lại :love:
Reply
:iconhaewawa:
haewawa Featured By Owner Feb 16, 2014
THX+W.
Reply
:iconyaelrukia:
YaelRukia Featured By Owner Feb 5, 2014
thanks for the watch!
Reply
:iconyooyoungdory99er:
yooyoungdory99er Featured By Owner Dec 4, 2013
- Mần quen đê La la la la hiếm thấy Babyz trên đây = )))
Reply
:iconcuuconlonton:
cuuconlonton Featured By Owner Dec 5, 2013  Student Interface Designer
yup ~ Meow :3  Cừu G2ker ợh ~ :3
Reply
:iconyooyoungdory99er:
yooyoungdory99er Featured By Owner Dec 5, 2013
- MiMi G99er Ohm... Ohm... quan hệ: .... m-t nhá :)))))
Reply
Add a Comment: